WITTEX PLUS SK EN
HOME NEWS INTRODUCTION PRODUCTION PRODUCTS DOWNLOAD CONTACT

Bezazbestové vláknito-gumové tesniace dosky TEMAC

.

Všeobecné údaje

rozmer dosky: 1,5x1,5 m, 1,5x1,0 m (Ďalšie rozmery dosiek možno vyrobit podla požiadaviek zákazníka)
tolerancia: ± 2 %
hrúbka: 0,4/0,5/0,8/1,0/1,5/2,0/   3,0/4,0/5,0 mm, s pletivom 0,8/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0 mm
tolerancia hrúbky: 0,5-0,8 ± 0,1 mm, 1,0-5,0 ± 10%


temafast economy

temafast economy

Ekonomická verzia dosky vyrobenej zo zmesi organic-kých vlákien spojených NBR/SBR. Doska má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu pri nižších parametroch.
Certifikácia:Germanischer Lloyd, KTW, GOST

temafast economy
temafast

temafast

Základná doska vyrobená z orga-nicých vlákien spojených NBR. Doska má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu pri nižších parametroch.
Certifikácia: Germanischer Lloyd, KTW, GOST, PZH Poland

temafast
temasil New Generation

temasil New Generation

Nová generácia vláknitogumových dosiek tvorená špeciálnym plnivom a upravenou zmesou NBR predurčuje
túto dosku všade tam, kde je kladený dôraz na flexibilitu / poddajnosť s dokonale hladkým oovrchom. Nová technológia je šetrná k životnému prostrediu s veľmi priaznivou cenou za vynikajúcich pracovných podmienok. Pre svoje kvalitné zloženie je možné dosku aplikovat v širokéj oblasti petrochémie, olejárstva, chem. priemyslu,
potravinárstva i v oblasti strojárenstva.
Certifikácia:
KTW, PZH Poland

temasil - nová generácia
temasil HT

temasil HT

Nový druh ekologickej tesniacej dosky šetrný k životnému prostrediu s vynikajúcou odolnosťou v oblasti pary vyšších parametrov. Doska obsahuje kvalitnú zmes minerálnych i aramidových vlákien spojených NBR kaučukom. Je vhodná v širokej oblasti pre utesnenie vody, olejov, chladiacich kvapalín, i základných chcemikálii v petrochemickom i naftovom priemysle Certifikácia:
DVGW

temasil HT
temaplus

temaplus

Univerzálna tesniaca doska obsahujúca vysoko odolné aramidové vlákna, tepelne odolné spojené so špeciálným NBR. Pre svoje výborné mechanické vlastnosti je vhodná pre oleje, pohonné hmoty, mazivá, alkoholy, plyny, uhľovodíky, chlad. kvapaliny, slabo kyslé a zásadité média. Certifikácia:
Germanischer Lloyd,
GOST, UDT Poland

temaplus
temacarb

temacarb

Špeciálna tesniaca doska vyrobená na báze uhlíkových vlákien a špeciálnych prísad spojených vysoko kvalitným NBR. Použitie je predovšetkým pre vyššie teploty a tlaky, hlavne pre prehriatu paru. Je vhodný i pre zásadité média
Certifikácia:
GOST

temacarb
temacid

temacid

Tesniaca doska so špeciálnou zmesou kaučuku, vyvinutá pre chemický priemysel.
Táto doska je doporučovaná pre utesnenie kyselín a zásad. Má tiež širokú oblasť použitia pre oleje, palivá a chladiace kvapaliny
Certifikácia:
GOST

temacid
temasil HT

graftem economy

Tesniaca doska vystužená aramidovými vláknami. Materiál sa skladá z veľkej časti grafitu a nízkeho obsahu spojovacích častíc a je vyrábaný pod vyso-kým zaťažením, ktoré zabezpečuje veľmi nízku plynopriepustnosť mate-riálu. Odolnosť voči pare, olejom, pa-livám, uhlovodíkom a chladivám.

graftem economy


Technické udaje

TYP

temafast economy

temafast

temasil New Generation

temasil HT

temaplus

temacarb

temacid

graftem economy

farba žltá / červená červená modrá svetlo-modrá zelená čierna svetlo šedá čierna
možnosť pletiva nie nie áno áno áno áno nie áno
označenie podla DIN 28 091-2 FA-Z-12-0 FA-MZ-1-0 FA-MA-1-0 (ST) FA-M-1-0 (ST) FA-AM-1-0 (ST) FA-CA-1-0 (ST) FA-A-4Z-0 FA-AZ-1-0 (ST)
označenie podla ASTM F 104 F712 120 M4 F712 120 M4 F712 111 M5  (M7) F712 111 M6 (M7) F712 111 M6 (M7) F712 110 M6 (M7) F712 122 M5 F712 110 M5 (M7)
max. teplota - krátkodobá [°C] 210 210 400 450 450 450 210 360
max. teplota - trvalá [°C] 140 140 250 330 250 250 140 200
max. tlak [bar] 40 40 100 120 130 100 40 80
typické parametre zo skúšiek dosky hrúbky 2 mm
hustota DIN 28090-1 [g/cm3] 1,7-2,1 1,6-1,9 1,7-2,0 1,7-2,0 1,6-1,9 1,5-1,9 1,7-2,1 1,8-2,1
stlačitelnosť ASTM F 36 [%] 12 18 10 10 10 9 9 5-15
zotavenie ASTM F 36 [%] 50 50 50 55 50 50 50 50
stálosť v tlaku DIN 52 913, 175°C [MPa] 20 20 30 32 32 32 20 30
špec. množstvo netestnosti DIN 3535-6/99 [mg/(s*m)] 0,1 0,1 0,06 0,04 0,03 0,05 0,1 0,1
odolnosť proti účinku kvap.
olej IRM 903 (5h/150°C) ASTM F146 [%] 15 5 3 3 3 3 16 % kys. sírová (96%) 5
ASTM kvap. B (5h/23°C) ASTM F146 [%] 15 10 5 5 5 5 15 % kys. chlórovo-díková (36%) 7 % kys. dusičná (50%) 10


Tabuľka chemickej odolnosti tesniacich dosiek

TYP

temafast economy

temafast

temasil New Generation

temasil HT

temaplus

temacarb

temacid

graftem economy

acetón B B B B B B B A
acetylén A A A A A A A A
benzén B B A A A A A A
benzín B B A A A A A A
cukor A A A A A A A A
cyklohexanol B B A A A A A A
cyklohexanon C C B B B B B B
cpavok B B A A A A A A
dibutylftalát A A A A A A A A
dusík A A A A A A A A
ethylén A A A A A A A A
ethylénglykol B B A A A A A A
ethyléter B A A A A A A A
fenol C C C C C C C B
glycerin A A A A A A A A
hydrogenfosforecnan amonný B B A A A A A A
hydrogensiricitan sodný B B A A A A A A
hydrogenuhlicitan sodný B B A A A A A A
hydroxid sodný B B B B B B B A
hydroxid vápenatý B B A A A A A A
chlór suchý B B A A A A A A
chlorid bárnatý A A A A A A A A
chlorid hlinitý A A A A A A A A
chlorid sodný A A A A A A A A
chloroform C C B B B B B B
chlorovodík suchý B B A A A A A A
isooktan B B A A A A A A
jodid draselný A A A A A A A A
kyanid draselný B B A A A A A A
kyselina boritá B B A A A A A A
kyselina dusicná (20%) C C C C C B C A
kyselina chlorovodíková (20%) C C B B A A B A
kyselina mravencia (10%) B B A A A A A A
kyselina octová (100%) C C B B A A A A
kyselina vínna A A A A A A A A
methylénchlorid C C C C C C C C
nafta B B A A A A A A
olej hydraulický (minerálny) B B B A A A A A
oxid uhlicitý A A A A A A A A
para B B A A A A A A
petrolej B B A A A A A A
zemný plyn A A A A A A A A
ropa C C A A A A A A
silikónový olej B B A A A A A A
síran mednatý A A A A A A A A
síran sodný A A A A A A A A
terpneíin A A A A A A A A
tetrachlormethan C C B B B B B B
toulen C C A A A A A A
transformátorový olej B B A A A A A A
uhlicitan sodný A A A A A A A A
pitná voda A A A A A A A A
vzduch A A A A A A A A
xylén B B A A A A A A

A - doporučené výrobcom
B - aplikácia podľa prevádzkových podmienok
C- nepoužiteľné


  
    Stiahnuť informácie v PDF >
fax : 
phone : 

email : 
web : 
+421 33 778 13 04
+421 33 771 90 74
+421 33 771 90 75
predaj@wittex.sk
www.wittex.sk
www.rezanielucom.sk
Wittex plus s.r.o.
Piešťanská 102
92207 Veľké Kostoľany
SLOVAK REPUBLIC
HOME | NEWS | INTRODUCTION| PRODUCTION | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT

Terms & Conditions >
Information about cookies >

Copyright © Wittex plus s.r.o.., 2014. All right reserved.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok